Komisja rewizyjna w spółce z o.o.

W wszystkich spółkach, gdzie kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 000 złotych, a jednocześnie wspólników jest więcej niż 25, zgodnie z przepisami powinna zostać utworzona komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Poza wskazanym wyjątkiem, tworzenie rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej nie jest obowiązkowe.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić ze względu na zmianę składu spółki, jej udziałowcy (wspólnicy) mogą wstępować do spółki z o.o. lub rezygnować z udziału, tym samym sprzedając udziały.

Strony